انتصاب سرپرست هلدینگ

سید عباس موسوی

رئیس هیات مدیره
انتصاب سرپرست هلدینگ

محمد زیار

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
انتصاب سرپرست هلدینگ

سید ولی مصطفوی

عضو هیات مدیره
انتصاب سرپرست هلدینگ

اکبر دادخواه

عضو هیات مدیره
انتصاب سرپرست هلدینگ

علی پور خلیل

عضو هیات مدیره

ارتباط با ما

  • میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه افریقا، ساختمان شماره ۱ بنیاد مستضعفان، طبقه ۱۴
  • تلفن : 86088392-021     
  • فکس :86084191-021
  • پست الکترونیک:info@sedco.ir